O Svidníku

Centrálna expozícia múzejného oddelenia Svidník

Súčasná expozícia je rozdelená na dva tematické okruhy:

 Prvá časť expozície sa venuje vojenským dejinám Slovenska v období prvej svetovej vojny a medzivojnového Československa (1914 – 1939), a to v rámci tematických okruhov:

 • Východné Slovensko v predvečer 1. svetovej vojny,

 • Vypuknutie Veľkej vojny,

 • Boje v Karpatoch 1914 – 1915,

 • Zahraničný odboj a česko-slovenské légie,

 • Vznik Československa,

 • Vojenské obsadzovanie Slovenska,

 • Boje o Slovensko 1919,

 • Budovanie čs. brannej moci a región východného Slovenska,

 • Prípravy na obranu Československa,

 • Osudový rok 1938,

 • Všeobecná mobilizácia čs. brannej moci.

Autorom scenára obdobia 1914 – 1939 je plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.

Druhá časť expozície sa venuje vojenským dejinám Slovenska v období druhej svetovej vojny (1939 – 1945), a to v rámci tematických okruhov:

 • Rozbitie Československej republiky,

 • Vznik Slovenskej republiky a jej armády,

 • Agresia maďarských vojsk (Malá vojna),

 • Po boku nacistického Nemecka,

 • Slovenská armáda v ťažení proti Poľsku,

 • Slovenská armáda na východnom fronte,

 • Slováci v čs. zahraničnom vojenskom odboji,

 • Východoslovenská armáda,

 • Partizánske hnutie,

 • Slovenské národné povstanie,

 • značná časť je venovaná Východokarpatskej operácii,

 • Bojová činnosť na území Slovenska v novembri a decembri 1944,

 • Západokarpatská operácia.

Autorom scenára obdobia 1939 – 1945 je plk. v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

S textovými časťami s dobovou fotodokumentáciou korešpondujú trojrozmerné exponáty vojenská technika, výstroj a výzbroj príslušníkov cisárskej a kráľovskej armády, československého zahraničného vojska (v Taliansku, Francúzsku a Rusku), československej brannej moci, slovenskej armády, nemeckého Wehrmachtu, Červenej armády,
1. československého armádneho zboru v ZSSR. Návštevníci si taktiež majú možnosť pozrieť pravidelné výstavy, dobové a dokumentárne filmy prostredníctvom LCD televízorovh (napr. dokumenty Boje o Slovensko 1918 1919, Karpatsko-duklianska operácia, 1. československý armádny zbor, 2. svetová vojna). V úvode expozičných priestorov si môžu návštevníci pozrieť dokumentárny film, ktorý im modernou animačnou technikou predstaví 11 zaujímavých veľkorozmerných vojenských exponátov od bombardovacieho lietadla Caproni Ca 33,
na ktorom zahynul v roku 1919 jeden z významných zakladateľov medzivojnového Československa Milan Rastislav Štefánik, cez obdobie 2. svetovej vojny (T – 34/85, gardový mínomet BM 13 – 16) až po súčasnosť. Na multimediálnych dotykových obrazovkách
môžu záujemcovia získať informácie o úlohách a poslaní všetkých organizačných zložiek VHÚ Bratislava v slovenskom a anglickom jazyku. Popri informáciách o VHÚ Bratislava si návštevníci môžu prezrieť fotografie. Moderná technológia im taktež umožňuje prístup k niektorým zdigitalizovaným archívnym dokumentom z Vojenského historického archívu v Bratislave a múzejné zbierkové predmety uložené v expozícii a depozitároch múzea. Múzejné oddelenie vo Svidníku registruje v súčasnosti 10 542 zbierkových predmetov (exponátov).

Naša aplikácia

mobilný turistický sprievodca pre Jarosław a Svidnik
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...