O Svidníku

História vzniku Vojenského múzea

Vojenské historické múzeum vo Svidníku nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré bolo založené 2. júna 1965. Expozičné priestory Dukelského múzea boli slávnostne sprístupnené 4. októbra 1969 pri príležitostí 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie (ďalej len „KDO“).

Myšlienka vytvoriť múzeum, a tak zachovať pamiatku na boje v KDO sa po prvýkrát objavila bezprostredne po ukončení 2. svetovej vojny v roku 1945. Hlavným iniciátorom tejto idey bol veliteľ 1. čs. armádneho zboru gen. Ludvík Svoboda a priami účastníci duklianskych bojov. Tento zámer sa však v danom období nerealizoval.

V roku 1949 bol odhalený Pamätník 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle s vojnovým cintorínom v katastri obce Vyšný Komárnik. V roku 1954 bol odhalený Pamätník sovietskej armády s cintorínom vo Svidníku.

Na 15. výročie KDO v roku 1959 bola na poľsko-slovenských hraniciach v katastri obce Vyšný Komárnik vybudovaná drevená vyhliadková veža, obnovené bunkre štábu
3. čs. brigády 1. československého armádneho zboru v ZSSR a na rázcestí obce Kapišová boli inštalované tanky – symbolika tankových bojov v Údolí smrti. V roku 1964 bol v katastri obce Vyšný Komárnik vybudovaný Delový areál – pôvodné palebné postavenia československých delostrelcov, a v Nižnom Komárniku bolo umiestnené lietadlo AVIA B-33 a ďalšia vojenská technika.

Návštevnosť pamätných miest duklianskych bojov sa z roka na rok zvyšovala, čo podnietilo úsilie o zdokumentovanie týchto historických bojov. Z tohto dôvodu sa v 60. rokoch opätovne začalo uvažovať o vybudovaní múzea. Projekt budovy múzea, vypracovaný Ing. arch. Františkom Jesenkom, bol schválený v roku 1965. Schválila ho Rada Východoslovenského Krajského národného výboru v Košiciach na svojom zasadnutí 2. júna 1965 uznesením č. 177. Základný kameň múzea bol položený 6. októbra 1966 za prítomnosti riaditeľa múzea JUDr. Pavla Krnáča, ktorý v tejto funkcii pôsobil do r. 1970. V roku 1967 pribudli v katastri obce Vyšný Komárnik ďalšie pomníky: pomník ženistom – Ruky ženistu a pomník generála Jaroslava Vedrala-Sázavského na mieste jeho tragickej smrti. Od svojho vzniku sa múzeum staralo o celé prírodné duklianske bojisko a pamätníky na Dukle a vo Svidníku, ktoré boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Novovzniknuté múzeum nemalo vlastné zbierky, začalo s vlastným zberom po duklianskom bojisku, medzi účastníkmi 1. československého armádneho zboru v ZSSR a miestnym obyvateľstvom. Časť zbierok bola získaná darom zo zahraničia a iným spôsobom. Z vlastných zbierok sa vybudovala prvá expozícia, ktorá bola sprístupnená pre verejnosť 4. októbra 1969. Na druhý deň, po otvorení 5. októbra 1969, navštívil múzeum prezident ČSSR arm. gen. Ludvík Svoboda, v sprievode ktorého boli maršali ZSSR Andrej Antonovič Grečko a Kiril Semjonovič Moskalenko. V roku 1969, na 25. výročie KDO, bola v Údolí smrti vybudovaná symbolika tankových bojov Tanková rota v útoku. V rokoch 1971 – 1974 sa realizovala výstavba Parku bojovej techniky v blízkosti centrálnej expozície vo Svidníku, v rámci ktorého bola umiestnená veľkorozmerná vojenská technika. V roku 1974 bola postavená Vyhliadková veža na Dukle v katastri obce Vyšný Komárnik a v roku 1981 na vojnovom cintoríne 1. čs. armádneho zboru na Dukle bola vybudovaná Aleja hrdinov Dukly. V roku 1984 bol v katastri obce Vyšný Komárnik pri poľsko-slovenských hraniciach postavený Míľnik pomník čs. prieskumnej hliadky, venovaný jednotke, ktorá ako prvá vstúpila na územie Československa. V roku 1989 došlo k obmene expozície múzea, ktorá od tohto roku niesla názov Dejiny vojenstva na východnom Slovensku.

V rokoch 1991 – 1992 bolo Vojenské múzeum Svidník organizačnou súčasťou Vojenského historického ústavu Praha. Od 1. januára 1993 do 4. mája 1994 bolo múzeum začlenené pod Hlavnú správu vzdelávania, sociálnych a personálnych vecí veliteľstva Armády SR v Trenčíne. Od mája 1994 sa Vojenské múzeum Svidník stalo organizačnou súčasťou Vojenského múzea v Trenčíne VHÚ Bratislava.

V roku 2011 bola sprístupnená súčasná expozícia s názvom Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945, ktorá je rozdelená na dva tematické okruhy:

1) obdobie prvej svetovej vojny a medzivojnového Československa,

2) obdobie druhej svetovej vojny.

V roku 2017 bola centrálna expozícia doplnená o obnovený originál hraničného stĺpu. Stĺp sa nachádza v prvej časti, ktorá dokumentuje obdobie budovania československej brannej moci v priebehu rokov 1918 – 1939.

Naša aplikácia

mobilný turistický sprievodca pre Jarosław a Svidnik
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...