O Svidníku

Drevené chrámy - 18. storočie

Hunkovce

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 18. stor., NKP
Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Hunkovciach nájdete v strede obce na kopčeku na cintoríne, obkolesený stromami. Gréckokatolícka cirkev, alebo presnejšie Katolícka cirkev byzantsko-slovanského obradu sa hlási k cyrilo-metodským tradíciám a považuje sa za priameho dediča tejto tradície.

Korejovce

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, NKP
Filiálny chrám v Korejovciach, v okrese Svidník, bol postavený v roku 1764. Zasvätený je Ochrane Presvätej Bohorodičky. Obec spolu s chrámom bola počas druhej svetovej vojny, v roku 1944, veľmi poškodená, hlavne strecha, ktorá sa pri výbuchu zlomila a spadla. Takisto aj cárske dvere boli poškodené výbuchom. Následne, po skončení vojny, bol v roku 1947 chrám opravovaný.

Príkra

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1777, NKP
Drevený chrám svätého archanjela Michala v maličkej obci Príkra bol postavený v roku 1777. V tridsiatych rokoch 20. storočia bol chrám z pôvodného miesta prenesený o niekoľko desiatok metrov vyššie. Počas vojnových čias bol chrám poškodený, no následne v rokoch 1946 – 1947 opravený. V roku 1968 bol zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Patrón chrámu svätý archanjel Michal, hebrejsky Mich-a-el, čo znamená „Kto je ako Boh?“, je vodcom nebeských zástupov. Spoločne s ním sa 8. novembra slávi aj sviatok ostatných beztelesných bytostí. Archanjel Michal sa zobrazuje ako vodca Božieho vojska, ako vojak v brnení s mečom v ruke.

Ladomírová

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1742, NKP
Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovensku. Bol postavený v roku 1742 a zasvätený bol sv. archanjelovi Michalovi. Počas druhej svetovej vojny bola obec, fara a chrám značne poškodené, podobne ako aj niekoľko vzácnych ikon z ikonostasu. Následne sa vykonala oprava v roku 1946, ale už v roku 1957 bol chrám znova silno poškodený, tentoraz búrkou. Opravený bol v roku 1958.

Krajné Čierno

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, 1730, NKP
Krajné Čierno je filiálku starobylej farnosti Ladomirová. Drevený chrám bol v obci postavený v roku 1730. Zasvätený je sv. Bazilovi Veľkému – jednému z najvýznamnejších východných svätcov. V čase druhej svetovej vojny, v bojoch o Dukliansky priesmyk, bola obec, ale aj chrám značne poškodený. Opravovaný bol v rozpätí rokov 1947-1948.

Dobroslava

Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskevy, 1705, NKP
Drevený gréckokatolícky chrám svätej Paraskevy bol postavený v roku 1705. Paraskeva bola dcérou bohatých kresťanských rodičov v Ikóniu. Po ich smrti zdedila veľký majetok, ktorý rozdávala chudobným. Pretože sa zaviazala sľubom čistoty, odmietala všetkých uchádzačov o svoju ruku. Za Diokleciánovho prenasledovania bola obžalovaná z kresťanstva a uvrhnutá do väzenia. Po hrozných mučeniach ju dal vladár sťať mečom.

Miroľa

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1770, NKP
Drevený gréckokatolícky chrám v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770. Zasvätený je Ochrane Presvätej Bohorodičky. Má charakteristickú zrubovú konštrukciu a trojdielnosť vonkajšieho i vnútorného členenia. I v tomto chráme sa dodnes používa cirkevnoslovanský jazyk v bohoslužbách ako dedičstvo našich otcov siahajúce ku slovanským vierozvestcom, svätým Cyrilovi a Metodovi.

Nová Polianka (Svidník)

Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskevy, 1763
Drevený filiálny chrám bol postavený okolo roku 1763. Zasvätený bol sv. Paraskeve. Počas druhej svetovej vojny bol poškodený, ale po opravách bol užívaný až do roku 1960, hoci v obci bol už skôr dostavaný nový, murovaný chrám sv. Petra a Pavla (rok 1937). V roku 1960 bol drevený chrám prenesený do svidníckeho skanzenu.

Potoky

Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskievy, 1773, NKP
Gréckokatolícky chrám v obci Potoky bol postavený v roku 1773. Ani počas dvoch svetových vojen nedošlo k jeho veľkému poškodeniu. Chrám bol opravovaný až v rokoch 1956 - 1957. Drevený chrám je venovaný svätej mučeníci Paraskeve. Paraskeva sa stala známou ako ohlasovateľka evanjelia. Keď sa jej počas Diokleciánovho prenasledovania kresťanov pred pohanským súdom pýtali na jej meno, odpovedala že jej meno je Kristus. Paraskevu následne umučili v Ikóniu – dnešnom Konya v Turecku.

Šemetkovce

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, NKP
Na návrší za obcou bol vystavaný drevený gréckokatolícky chrám v roku 1752. Zasvätený bol sv. archanjelovi Michalovi. V čase druhej svetovej vojny bol chrám poškodený. K jeho obnove došlo po roku 1945.

Naša aplikácia

mobilný turistický sprievodca pre Jarosław a Svidnik
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...